מחירונים

מחירונים

מחירונים מאפשרים ליישם מדיניות מחיר פרטנית מול לקוחות בודדים או קבוצות לקוחות, ניתן להגדיר לכל לקוח מחירון אישי, ואף יותר מאחד, או מחירון קבוצתי מתוקף השתייכות הלקוח לאותה קבוצת לקוחות, כמו כן בחנות עסקיות מסוג B2B בהן נדרש הלקוח להרשאת גישה  כדי לפעול בחנות ניתן להגדיר מחירונים ציבורים על מנת לאפשר ללקוחות מזדמנים לקנות ממוצרי החנות ללא הליך רישום מוקדם או רישום בכלל.

מחירון אישי ללקוח

מחירון שמשויך ללקוח, מחירון זה יכול להיות משויך ליותר מלקוח אחד, כל לקוח רשום יכול להיות בעל מחירון ייחודו לו. המחירון מכיל תמהיל מוצרים ספציפי עם מחירים מיוחדים לאותו לקוח. 

במידה ומוגדרים ללקוח יותר ממחירון אחד, הלקוח יכול לדפדף בין המחירונים השונים המיוחסים אליו.

מחירון קבוצתי

מחירון שמשויך לקבוצת לקוחות שהנם חברים באותה קבוצה הינו מחירון קבוצתי,  יכולת זו מתאימה ללקוחות בעלי מכנה משותף כלשהו, כמו לדוגמה אותו סוג עסק, או אותה הגדרת שימוש.

לקוח יכול להיות חבר ביותר מקבוצה אחת במקביל ומכך להיחשף ליותר ממחירון קבוצתי אחד.

מחירון ציבורי

מחירון מסוג זה מאפשר לכל אחד לגשת לחנות ולרכוש מוצרים באמצעות המחירון הציבורי, זהו מחירון המתאים  למצבים בו נדרש לאפשר גישה למוצרי החנות ללקוחות אנונימיים מזדמנים,  בכל הקשור להצעות מיוחדות או כפרויקט מיוחד או לתקופה מסוימת כמו טרם חגים, או מועד עסקי ייעודי מוגדר. 

כל מחירון רגיל יכול לשמש גם כמחירון ציבורי, הגישה למחירונים ציבוריים מסוגלת להגדיל את אוכלוסיית היעד של החנות ולכלול בה  לקוחות נוספים שאינם נמנים על לקוחותיה הקבועים של החנות.

תיחום מוצרים

תכולת המוצרים במחירון מנתבת את הלקוח לפעילות עם המוצרים המסוימים שכלולים במחירונים אליהם הוא חשוף, במידה והלקוח חשוף ליותר ממחירון אחד הוא ייחשף לסך המוצרים מכלל המחירונים, לא תתאפשר כפילות בין מוצרים.

למרות האמור עד כאן, ניתן להגדיר לקוחות נבחרים כבעלי גישה לכלל מוצרי החנות מעבר להגדרת המוצרים במחירונים שלהם עם או בלי חשיפת מחיר, ומכך להרחיב את היצע המוצרים אותם יכול הלקוח לבחור. במקרה של בחירת מוצרים ללא חשיפת מחיר, התוצאה תהיה בקשה להצעת מחיר, במקרה האחר תופק הזמנה.  כמו כן המערכת תפיק גם בקשה הצעה וגם הזמנה חדש יחד תוך פיצול אוטומטי של תכולות הפריטים שנבחרו על סמך אופן חשיפת המחיר.

מחיר ייעודי

היכולת החשובה ביותר במחירון היא הקצאת המחיר הייחודי של המוצר המסוים ללקוח מסוים אחד או יותר. כך יוצא שאותו מוצר מוצע ללקוחות שונים במחיר שונה  וכל אחד במחיר המתאים לו, מה שמגדיל את מגוון ההצעות של החנות ואת היכולת למתן מענה מדויק בהתאם לאופי הלקוח והיקף פעילותו.

דף כניסה

לכל מחירון ניתן להגדיר דף בית ייחודי שמאפשר לתת ללקוח או לקבוצת הלקוחות המשתמשת במחירון זה נתונים, מידע ייעודי  ויכולת גישה מהירה המתאימה עבורם, בכל כניסה ושימוש של לקוח במחירון זה, יועדף דף הבית הזה על פני דפי בית אחרים בחנות.

דף הבית משמש כנקודת כניסה אישית לחנות ויוצר עבור הלקוח חוויה אישית בלעדית המכילה מידע ספציפי וייחודי, המכיל תמונות וטקסטים המתאימים עבורו ומבדלים אותו מלקוחות אחרים. דף הבית האישי ברמת המחירון, נותן ללקוח שלך תשומת לב ייחודית וממוקדת, פועל יוצא של יכולת זו הוא שהחנות מייצגת את העסק שלך באופנים שונים בהתאמה ללקוחות שונים בכל זמן נתון. 

בדף הבית אפשרי לשלב מידע על מוצרים, קבוצות מוצרים, תגים ספקים, הכל בהתאם לסוג החנות.

עורך מחירונים

בעזרת כלי עורך מחירונים ניתן לבנות ולתחזק מחירונים, ניתן לבחור אוכלוסיית מוצרים למחירון מרכיבי מידע מגוונים להלן מספר דוגמאות:

בהסתמך על רשימת המוצרים שרכש לקוח כלשהו בעבר, או על בסיס תכולת מוצרים בקבוצות סיווג, או על בסיס שיוך מוצרים לתגיות או לספקים, כמו כן ניתן להיעזר במחירונים של לקוחות אחרים ואף להעתיק מתוכנם אל המחירון החדש.
הגדרת מחיר מוצר במחירון נעשית ע"י  קביעת המחיר החדש או על ידי שינוי באחוזים ממחיר קיים, המערכת תבדוק סטייה ממחיר העלות של הפריט אם והוגדר, ותתריע אם ומחיר המוצר החדש במחירון נמוך ממחיר העלות כולל מקדמי הרווח וזאת כדי שלא תמכור בהפסד.  ניתן להגדיר שמחיר המוצר יהיה חשוף ללקוח כן או לא, ניתן להכליל יחד מוצרים עם חשיפת מחיר ובלי חשיפת מחיר באותו מחירון וזאת כדי לאפשר ללקוח גישה ליותר מוצרים.

פרסום והפצת מחירון

כאשר מחירון נמצא בתהליך הקמה, הוא עדיין לא מפורסם והלקוחות אינם יכולים להשתמש בו למרות שהוא בתהליך התהוות בתוך המערכת, אלא רק לאחר אישור המחירון כזמין  לשימוש ע"י בעלי הרשאה המוגדרים לאשר מחירונים בצוות המנהל את החנות.

הפצת מחירונים מבוצעת אוטומטית ע"י המערכת לרשימות  תפוצה ע"י אימייל ייעודי עם כל הפרטים הנדרשים לעבודה על גרסת המחירון העדכנית עבור הלקוחות הממוענים.

העתקה

בניית מחירון הינה פעולה שצורכת זמן וניסיון, כדי לייעל את משימת בניית המחירונים, ניתן לבנות מחירון חדש על סמך מחירון קיים בלחיצת כפתור, וזאת מאחר ולפעמים ההבדלים בין מחירונים הם מועטים.

בסיום ההעתקה תוכלו לערוך את מכלול הפרטים המתאימים למחירון החדש בשונה ממחירון הבסיס.

באופן זה פעילות הבנייה מתרכזת בדלתא בין מחירון הבסיס למחירון החדש ונחסך זמן יקר.

תקופת שימוש

ניתן להגביל שימוש במחירון לתחום שעות ותאריכים, יכולת זו מאפשרת לחנות לתחם את השימוש במחירון לפרק זמן מסוים, בו יהפוך המחירון לפעיל הן מסיבות עסקיות או סיבות אחרות,  לאחר תום התקופה המחירון הופך לחסר תוקף עד למועד התוקף הבא אם וקיים.

התוצאה העסקית המתקבלת היא שבתחום שעות מסוים החנות מציעה את המוצרים שבמחירון במחיר מסוים, ובתחום שעות אחר המחיר ישתנה באופן אוטומטי למחיר הסטנדרטי וחוזר חלילה.

בניהול נכון של יכולת זו ניתן לנתב לקוחות ולייצר פעילות בחנות, ומכך להגביר את היקפי המכירה, יכולת זו מאפשרת לתת מענה לאירועים מיוחדים, כמו טרום חגים, או ימי עסקים מיוחדים, או מבצעי  Happy Hours.

ניהול מהדורות למחירון

המחירון הוא מסמך עסקי חשוב בפעילות החנות, אי לכך אנו מנהלים לכל מחירון  מדיניות מהדורות. שמירת מהדורות קודמות תאפשר לך לראות את השינויים שבוצעו במחירון על ציר הזמן, ניהול הגרסאות מאפשר להציג כל גרסה, ולדעת מי מהלקוחות קיבל גרסה מסוימת. מה היקף השימוש שנעשה בגרסה, מה הפופולריות של הגרסה, ומה התוצאות המסחריות של השימוש  בגרסה.