עץ מוצרים

סידור מדפים

לב חנות האונליין הוא המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה, אם בחנות פיזית, המדפים הם המקום לסדר את המוצרים השונים, בחנות אונליין, עץ המוצרים הוא אוסף של "מקומות" שמכילים מוצרים, כל "מקום" הוא סוג של מדף המכיל את המוצרים שלו.

קבוצות סיווג

קבוצת סיווג יכולה להכיל מוצרים או קבוצות סיווג אחרות הקשורים לשם הקבוצה. ניתן להגיע לעומק של עד שלוש רמות קבוצות סיווג, אחת בתוך השנייה. סוגי קבוצות הסיווג הן: קבוצה ראשית, קבוצת משנה, קבוצת מוצרים. ניווט אל קבוצה מציג המוצרים וקבוצות המשנה שבה. בדרך כלל נאגד מוצרים בקבוצה כאשר הם בעלי מכנה משותף כלשהו. 

אין מגבלה או מניעה על שיוך מוצר לכמה קבוצות סיווג במקביל. 

קבוצה ראשית

קבוצה ראשית יכולה להכיל קבוצות משנה או מוצרים פרטניים באופן ישיר. קבוצה ראשית היא הראשונה בהיררכיה ומהווה ברוב המקרים נקודת ההתחלה של ענף קבוצתי שממנו יכולות להתקיים הסתעפויות רבות לקבוצות משנה וקבוצות פריטים נוספות.

קבוצת משנה

קבוצת משנה יכולה להכיל קבוצות מוצרים או מוצרים פרטניים באופן ישיר. קבוצה משנית היא השנייה בהיררכיה ומשמשת כענף של קבוצה הראשית, מקבוצה משנית  ניתן להסתעף לקבוצות מוצרים.

קבוצת מוצרים

קבוצת מוצרים מכילה אך מוצרים, קבוצה זו משמשת כקצה יכולת הפיצול של עץ מוצרים, ממנה לא יהיו הסתעפויות נוספות, מעבר לייצוג חזותי קבוצת מוצרים משמשת גם לאיגוד מוצרים לטובת מבצעי מכירות, או שיוך מוצרים למחירונים של לקוחות ועוד.

קבוצות מיוחדות

בנוסף לקבוצות שנבנות ע"י עורכי התוכן בחנות, המערכת מנהלת קבוצות מיוחדות בעלות תוכן ייחודי לדוגמה: מוצרים חדשים, תגיות, ספקים, פריטים מועדפים, קניות קודמות, תכולת מחירון ועוד. ניווט לקבוצות אלו יציג ללקוח את תכולת המוצרים בתוך הקבוצה.

ספקים

לכל ספק או יצרן (מותג) המוצע בחנות נוצרת קבוצת סיווג משלו, בקבוצה זו יוכל הלקוח להציג ולבחור ממוצרי הספק הנבחר, או להשתתף במבצעים המשויכים למוצרי הספק.

מוצרים חדשים

בהוספת מוצרים חדשים לחנות ולמשך תקופה שניתנת להגדרה יוכרז המוצר כחדש, הלקוחות יוכלו להגיע ישירות למוצרים חדשים אלו ע"י ניווט לקבוצת "מוצרים חדשים", כך תוכל לחשוף את המוצרים החדשים שלך בקלות.

מוצרים מועדפים

הלקוח יכול לסמן מוצרים כמועדפים עליו, המערכת תרכז מוצרים אלו ותיתן להם חיווי ויזואלי מיוחד שילווה את המוצרים כל עוד הם מסומנים כמועדפים, הלקוח יכול להסיר בעצמו את החיווי מכל מוצר שייבחר.

ריכוז מוצרים באופן הזה יכול להקל על הלקוח לרכז מוצרים בעלי משמעות מיוחדת עבורו, ולחזור אליהם באופן מרוכז כשהוא נמצא בחנות.

תגים

תגים הם שכבת מטה-נתונים ייחודית שבאמצעותה ניתן לסמן ולסווג מוצרים בנוסף לשיוך מוצר לקבוצה סיווג כלשהי, התגים יכולים לבדל מוצרים על סמך מאפייני מוצר, או לאפשר שכבת ריכוז מוצרים מקבילה ומשלימה לקבוצות הסיווג.

הגדרת שמות התגים ושיוך מוצרים אליהם הם בשליטת מפעילי  התוכן בחנות, הלקוח באמצעות בחירה בתג מסוים יגיע למוצרים המשויכים לתג.

אין מגבלה או מניעה על שיוך מוצר לכמה תגים במקביל. 

קניות קודמות

הלקוח או איש המכירות כל אחד בהתאם לצרכיו יכול לצפות ברשימת המוצרים מהקניות הקודמת של הלקוח ולעיין בנתוני ההזמנות הקודמות שלהם, איזה מוצרים נרכשו, מתי, באיזה אופן סופקו, באיזה מחיר או תנאים עסקיים, האם היו הערות מיוחדות, האם נתנו מבצעים מיוחדים או הנחות ועוד. 

איש המכירות שלך יוכל לצפות בקניות קודמות של כל הלקוחות המטופלים על ידו, הלקוח יוכל לצפות בקניות הקודמות שלו בלבד, במידה והוא לקוח רשום.